REVOI1_India_Revival_Oushak_WashedIndigo_200x300-ws